Handelskwekerij Piet van 't Wout bv | Realisering van uw groene ideeën. Wij zorgen er voor.

SKAL

Het woord ‘biologisch’ is hip and happening. Om te voorkomen dat mensen het woord zullen misbruiken is het woord beschermt. Men mag het dus alleen gebruiken indien er harde bewijzen zijn dat het daadwerkelijk klopt. Skal Biocontrole zet zich daarom als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.
Onze biologische heesters vallen ook onder dit keurmerk.