Handelskwekerij Piet van 't Wout bv | Realisering van uw groene ideeën. Wij zorgen er voor.

CO2 PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Wij hebben dit certificaat ontvangen omdat we ‘actief energiebesparing’ hebben opgenomen in onze bedrijfsvoering. Wij streven aantoonbaar naar een reductie van COin projecten én in de keten. 

Dit doen wij onder andere door zuinig om te gaan met brandstof en materialen nóg efficiënter in te zetten. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot verminderd. De CO2-Prestatieladder maakt inzichtelijk in welke mate een bedrijf doet aan CO2-reductie.