Realisering van uw groene ideen. Wij zorgen er voor.

CO2 Prestatieladder

Om energie en kosten te besparen heeft Piet van ’t Wout de CO2 prestatieladder ingezet. Dit is het duurzaamheidsinstrument van Nederland. Door zuinig om te gaan met brandstof en materialen nog efficiënter in te zetten wordt de eigen CO2 uitstoot verminderd. De CO2-Prestatieladder maakt inzichtelijk hoeveel een bedrijf doet aan CO2 reductie. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

Onze certificaten