Realisering van uw groene ideen. Wij zorgen er voor.

Groenparticipatie

Steeds meer vinden bewoners mooi groen in hun directe woonomgeving belangrijk. Door middel van participatie kunnen bewoners bij de inrichting van het groen worden betrokken. Bij projecten waarbij burgers het initiatief hebben genomen of waarbij actieve inbreng van burgers gewenst is kan Piet van 't Wout de gesprekken met de buurtbewoners voeren en hen begeleiden bij de beplantingskeuze en de aanleg van het project.

Meer diensten

Beplanting
Aanleg & Onderhoud
Inboet
Groenrenovatie