Realisering van uw groene ideen. Wij zorgen er voor.

Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt

Piet van ’t Wout heeft voor de productgroepen sierconiferen, sierheesters en klimplanten Milieukeur. Daarnaast mag Piet van ’t Wout alle Milieukeurproducten verhandelen die zij als zodanig inkoopt.

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Belangrijke duurzaamheidsthema’s zoals arbeidsomstandigheden, emissie broeikasgassen, energie en watergebruik, grondstoffen, schadelijke stoffen, fijn stof, verpakking en afval maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s.

Onze certificaten