Realisering van uw groene ideen. Wij zorgen er voor.

ISO 9001

Kwaliteitsborging is een belangrijk uitgangspunt bij de aankoop van boomkwekerijgewassen. Kwaliteit begint bij een goed gestructureerde organisatie. Daarom hebben wij er voor gekozen om het Certificaat van Goedkeuring ISO 9001 te behalen. Dit is ons door de certificerende instantie ECAS uitreikt op 31 januari 2001. Het toepassingsgebied omvat 'Het kweken en verkopen van boomkwekerijgewassen voor de stedelijke en landschappelijke groenmarkt (Boskoop)'.

ISO 9001 is een internationale norm op het gebied van managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie kan worden gebruikt om klanttevredenheid te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Bovendien kan ISO 9001 bijvoorbeeld worden gebruikt om te beoordelen of een organisatie wel in staat is om aan deze eisen te voldoen. Daarnaast is de norm die wordt gehanteerd een belangrijk ijkmiddel voor onze eigen organisatie. Het managementsysteem is immers gericht op het structureren en bewaken van de interne organisatie.

Onze certificaten